close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
انواع تست جوش
loading...

مهندسی کنترل

انواع تست جوش

انواع تست جوش

سعید بازدید : 62 سه شنبه 23 آبان 1396 : 21:46 نظرات ()

 

1- تست های غیر مخرب (NDT)

تست های غیر مخرب به 4 گروه تقسیم بندی می شوند:

1- بازرسی چشمی(VT)

2- تست مایعات نافذ (PT)

3-تست مغناطیسی (MT)

4- تست آلتراسونیک (UT)

2- تست های مخرب  (DT)

تست های مخرب به 4 گروه تقسیم بندی می شوند:

1- تست خمش

2- تست کشش

3- تست ضربه

4- تست شکست

- تست های غیر مخرب (Non Destructive Test)

هدف از انجام این تست شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متاثر از حرارت  می باشد.روشی ست برای تایید صحت جوش این نوع تست به چند گروه تقسیم می شود که شامل رادیو گرافی RT  - امواج فراصوتی UT- ذرات مغناطیسیMT ،مایعات نافذ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- بازرسی چشمی (Visual Test)

اهداف :

پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل :

·         تخلخل (PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه و فلز جوش (L.O.F).

·         زیر برش (UNDERCUT) .

·         پرنشدگی (UNDERFIL) .

·         سررفتگی جوش (OVER LOP) .

·         سرباره محبوس (SLAG INCLUSION) .

·         تحدب و تقعر (CONCAVITG AND XONVEXITV).

·         اثر جوش (ARC STRICK).

·         حرفه های جوش (SPOTER).

·         در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی (L.O.P) و انواع ترکها (CRACK).

2- تست مایعات نافذ (Pain Test)

هدف :    

·         پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)

 

روش کار:

·         ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش  جرقه ها و سرباره محبوس به صورت کامل از سطح فلز جوش و فلز پایه زدوده شده و سطح فلز جوش کاملا نمایان گردد.

سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک می نمائیم. 

·         مرحله دوم : در این مرحله بوسیله یک مایع با نفوذ زیاد (PENETRANT) تمامی سطح جوش را به صورت کامل  پوشش می دهیم.

پس از گذشت  20- 15  دقیقه به وسیله تمیز کننده شیمیائی با آب (بسته به نوع  PENETRANT) آنرا بطور کامل از روی فلز جوش پاک می نمائیم .عمل پاک کردن باید به گونه ایصورت گیرد که هیچگونه آثاری از رنگ برروی فلز جوش وفلز پایه مشاهده نگردددر صورت نیاز می توان این عمل را دو یا چند مرحله انجام داد.

 

·         مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از مایع ظهور (DEVVEOPER) روی سطح فلز جوش و اطراف انرا بصورت

کامل می پوشانیم.

این ماده به دلیل خاصیت و رنگ خود عیوب جوش از قبیل ترکها ، تخلخلها و سرباره محبوس را برای بازرس قابل مشاهده می نماید.

 

 

3-تست مغناطیسی (Magnetic Test)

اهداف :

پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)   و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK) و سوراخهای کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLS).

 

روش کار:

·         ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله بری سیمی تمیز نمائید.

·         سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاکنمائید.

·         مرحله دوم: در این سطح فلز جوش و اطراف انرا با یک رنگ سفید به صورت کامل می پوشانیم(CONTRAST

·          PAINT WHITE)

·         مرحله سوم : در این مرحله بوسیله تولید میدان مغناطیسی (YOK) را طوری در دو طرف فلز جوش قرار می دهیم میدان مغناطیسی حاصل از آن بصورت عمود یا موازی سطح جوش قرار گیرد.

در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و در حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می باشد.

·         مرحله چهارم : در این مرحله ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریزترجیحاّ مخلوط در مایع (سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان  مغناطیسی را آغشته می کنیم.

به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شود و ذرلت آهن به سمت آن منطقه جنب می گردند و بصورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می باشند.

 

 

4- تست آلتراسونیک (Ultrasonic Test)

هدف :

پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فاز پایه و فلز جوش.

 

روش کار:

·         ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم.

·         مرحله دوم : کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می گردد.

·         مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از تمیز کننده شیمیایی مواد موجود در سطح جوش را پاک می نمائیم.سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف ان بوسیله پر آب آلتراسونیک را انجام می دهیم.اصول کار در این روش شکست و بازتابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش وفلز پایه که بصورت علائمی در روی دستگاه (CRT) قابل رویت می گردند می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

اصول بازرسی چشمی

 

 

                                       

  مقدمه: در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات،از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی ،استفاده می شود.اگر آزمون چشمی بطور مناسب اعمال شود،ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد.

بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت بکار گرفته شود.

آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد.نتیجتا هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرسی چشمی می باشد،باید محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در طول تمام مراحل کاری در ساخت باشد.بدین گونه بازرسی چشمی سطوح معیوب که در مراحل ساخت اتفاق می افتد،میسر میشود.

کشف و تعمیر این عیوب در زمان فوق،کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت.بطوری که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روشهای تست پیشرفته تری کشف می شوند،با برنامه بازرسی چشمی قبل،حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشند.سازندگان فایده یک سیستم کیفیتی که بازرسی چشمی منظمی داشته است را بخوبی درک کرده اند.

میزان تاثیر بازرسی چشمی هنگامی بهتر می شود که یک سیستمی که تمام مراحل پروسه جوشکاری(قبل،حین و بعد از جوشکاری) را بپوشاند،نهادینه شود.

 

قبل از جوشکاری. قبل از جوشکاری ،یک سری موارد نیاز به توجه بازرس چشمی دارد که شامل زیر است:

1.       مرور طراحی ها و مشخصات Wps 

2.       چک کردن تاییدیه پروسیجرها و پرسنل مورد استفاده  PQR     

3.       بنانهادن نقاط تست

4.       نصب نقشه ای برای ثبت نتایج

5.       مرور مواد مورد استفاده

6.       چک کردن ناپیوستگی های فلز پایه

7.       چک کردن فیت آپ و تراز بندی اتصالات جوش

8.       چک کردن پیش گرمایی در صورت نیاز

 

اگر بازرس توجه بسیار دقیقی به این آیتم های مقدماتی بکند،می تواند از بسیاری مسائل که بعدها ممکن است اتفاق بیافتد،جلوگیری نماید.مساله بسیار مهم این است که بازرس باید بداند چه چیزهایی کاملا مورد نیاز می باشد.این اطلاعات را می توان از مرور مستندات مربوطه بدست آورد.با مرور این اطلاعات،سیستمی باید بنا نهاده شود که تضمین کند رکوردهای کامل و دقیقی را می توان بطور عملی ایجاد کرد.

 

نقاط نگهداری.

باید بنا نهادن نقاط تست یا نقاط نگهداری جایی که آزمون باید قبل از تکمیل هر گونه مراحل بعدی ساخت انجام شود، در نظر گرفته شود. این موضوع در پروژه های بزرگ ساخت یا تولیدات جوشکاری انبوه،بیشترین اهمیت را دارد.

 

روشهای جوشکاری. مرحله دیگر مقدماتی این است که اطمینان حاصل کنیم آیا روشهای قابل اعمال جوشکاری ،ملزومات کار را برآورده می سازند یا نه؟مستندات مربوط به تایید یا صلاحیت های جوشکاران هر کدام بطور جداگانه باید مرور شود.طراحی ها و مشخصات معین می کند که چه فلزهای پایه ای باید به یکدیگر متصل شوند و چه فلز پرکننده باید مورد استفاده قرار گیرد.برای جوشکاری سازه و دیگر کاربردهای بحرانی،جوشکاری بطور معمول بر طبق روشهای تایید شده ای که متغیرهای اساسی پروسه را ثبت می کنند و بوسیله جوشکارانی که برای پروسه ،ماده و موقعیتی که قرار است جوشکاری شود،تایید شده اند،انجام می گیرد.در بعضی موارد مراحل اضافی برای آماده سازی مواد مورد نیاز می باشد.بطور مثال در جاهایی که الکترودهای از نوع کم-هیدروژن مورد نیاز باشد،وسایل ذخیره آن باید بوسیله سازنده در نظر گرفته شود.

 

 موادپایه. قبل از جوشکاری ، شناسایی نوع ماده و یک تست کامل از فلزات پایه ای مربوطه باید انجام گیرد.اگر یک ناپیوستگی همچون جدالایگی صفحه ای وجود داشته باشد و کشف نشده باقی بماند روی صحت ساختاری کل جوش احتمال تاثیر دارد.در بسیاری از اوقات جدالایگی در طول لبه ورقه قابل رویت می باشد بخصوص در لبه هایی که با گاز اکسیژن برش داده شده است.

 مونتاژ اتصالات. برای یک جوش،بحرانی ترین قسمت ماده پایه،ناحیه ای است که برای پذیرش فلز جوشکاری به شکل اتصال،آماده سازی می شود.اهمیت مونتاژ اتصالات قبل از جوشکاری را نمی توان به اندازه کافی تاکید کرد.بنابراین آزمون چشمی مونتاژ اتصالات از تقدم بالایی برخوردار است. مواردی که قبل از جوشکاری باید در نظر گرفته شود شامل زیر است:

1.       زاویة شیار (Groove angle)

2.       دهانه ریشه (Root opening)

3.       ترازبندی اتصال (Joint alignment)

4.       پشت بند (Backing)

5.       الکترودهای مصرفی (Consumable insert)

6.       تمیز بودن اتصال (Joint cleanliness)

7.       خال جوش ها (Tack welds)

8.       پیش گرم کردن (Preheat)

هر کدام از این فاکتورها رفتار مستقیم روی کیفیت جوش بوجود آمده،دارند.اگر مونتاژ ضعیف باشد،کیفیت جوش احتمالا زیر حد استاندارد خواهد بود.دقت زیاد در طول اسمبل کردن یا سوار کردن اتصال می تواند تاثیر زیادی در بهبود جوشکاری داشته باشد.اغلب آزمایش اتصال قبل از جوشکاری عیوبی را که در  استاندارد محدود شده اند را آشکار می سازد،البته این اشکالات ،محلهایی می باشند که در طول مراحل بعدی بدقت می توان آنها را بررسی کرد.برای مثال،اگر اتصالی از نوع T (T-joint) برای جوشهای گوشه ای(Fillet welds)، شکاف وسیعی از ریشه نشان دهد،اندازه جوش گوشه ای مورد نیاز باید به نسبت مقدار شکاف ریشه افزوده شود. بنابراین اگر بازرس بداند چنین وضعیتی وجود دارد،مطابق به آن ،نقشه یا اتصال جوش باید علامت گذاری شود، و آخرین تعیین اندازه جوش به درستی شرح داده شود.

حین جوشکاری. در حین جوشکاری،چندین آیتم وجود دارد که نیاز به کنترل دارد تا نتیجتا جوش رضایتبخشی حاصل شود.آزمون چشمی اولین متد برای کنترل این جنبه از ساخت می باشد.این می تواند ابزار ارزشمندی در کنترل پروسه باشد.بعضی از این جنبه های ساخت که باید کنترل شوند شامل موارد زیر می باشد:

(1)    کیفیت پاس ریشه جوش

(2)    آماده سازی ریشه اتصال قبل از جوشکاری طرف دوم

(3)    پیش گرمی و دماهای میان پاسی

(4)    توالی پاسهای جوش

(5)    لایه های بعدی جهت کیفیت جوش معلوم

(6)    تمیز نمودن بین پاسها

(7)    پیروی از پروسیجر کاری همچون ولتاژ،آمپر،ورود حرارت،سرعت.

 

 

 

هر کدام از این فاکتورها اگر نادیده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپیوستگی هایی می شود که می تواند کاهش جدی کیفیت را در بر داشته باشد.

 

 پاس ریشه جوش.  شاید بتوان گفت بحرانی ترین قسمت هر جوشی پاس ریشه جوش می باشد.مشکلاتی که در این نقطه وجود دارد...

در نتیجه بسیاری از عیوب که بعدها در یک جوش کشف می شوند مربوط به پاس ریشه جوش می باشند.بازرسی چشمی خوب روی پاس ریشه جوش می تواند بسیار موثر باشد.وضعیت بحرانی دیگر ریشه اتصال در درزهای جوش دو طرفه هنگام اعمال جوش طرف دوم بوجود می آید. این مساله معمولا شامل جداسازی سرباره(slag) و دیگر بی نظمی ها توسط تراشه برداری(chipping)،رویه برداری حرارتی(thermal gouging) یا سنگ زنی(grinding) می باشد.وقتی که عملیات جداسازی کاملا انجام گرفت آزمایش منطقه گودبرداری شده قبل از جوشکاری طرف دوم لازم است.این کار به خاطر این است که از جداشدن تمام ناپیوستگی ها اطمینان حاصل شود.اندازه یا شکل شیار برای دسترسی راحت تر به تمام سطوح امکان تغییر دارد.

 

 پیش گرمی و دماهای بین پاس. پیش گرمی و دماهای بین پاس می توانند بحرانی باشند و اگر تخصیص یابند قابل اندازه گیری می باشند.محدودیت ها اغلب بعنوان می نیمم،ماکزیمم و یا هر دو بیان می شوند.همچنین برای مساعدت در کنترل مقدار گرما در منطقه جوش،توالی و جای تک تک پاسها اهمیت دارد .بازرس باید ازاندازه و محل هر تغییر شکل یا چروکیدگی(shrinkage) سبب شده بوسیله حرارت جوشکاری آگاه باشد. بسیاری از اوقات همزمان با پیشرفت گرمای جوشکاری اندازه گیری های تصحیحی گرفته می شود تا مسائل کمتری بوجود آید.

 

 آزمایش بین لایه ای . برای ارزیابی کیفیت جوش هنگام پیشروی عملیات جوشکاری،بهتر است که هر لایه بصورت چشمی آزمایش شود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.همچنین با این کار می توان دریافت که آیا بین پاسها بخوبی تمیز شده اند یا نه؟ با این عمل می توان امکان روی دادن ناخالصی سرباره در جوش پایانی را کاهش داد.بسیاری از این گونه موارد احتمالا در دستورالعمل جوشکاری اعمالی،آورده شده اند.

در این گونه موارد،بازرسی چشمی که در طول جوشکاری انجام می گیرد اساسا برای کنترل این است که ملزومات روش جوشکاری رعایت شده باشد.

 

 بعد از جوشکاری. بسیاری از افراد فکر می کنند که بازرسی چشمی درست بعد از تکمیل جوشکاری شروع می شود.به هر حال اگر همه مراحلی که قبلا شرح داده شد،قبل و حین جوشکاری رعایت شده باشد،آخرین مرحله بازرسی چشمی به راحتی تکمیل خواهد شد.از طریق این مرحله از بازرسی نسبت به مراحلی که قبلا طی شده و نتیجتا جوش رضایت بخشی را بوجود آورده اطمینان حاصل خواهد شد. بعضی از مواردی که نیاز به توجه خاصی بعد از تکمیل جوشکاری دارند عبارتند از:

(1) ظاهر جوش بوجود آمده

(2) اندازه جوش بوجود آمده

(3) طول جوش

(4) صحت ابعادی

(5) میزان تغییر شکل

(6) عملیات حرارتی بعد از جوشکاری

هدف اساسی از بازرسی جوش بوجود آمده در آخرین مرحله این است که از کیفیت جوش اطمینان حاصل شود. بنابراین آزمون چشمی چندین چیز مورد نیاز می باشد.بسیاری از کدها و استانداردها میزان ناپیوستگی هایی که قابل قبول هستند را شرح می دهد و بسیاری از این ناپیوستگی ها ممکن است در سطح جوش تکمیل شده بوجود آیند.

 

 ناپیوستگی ها . بعضی از انواع ناپیوستگی هایی که در جوشها یافت می شوند عبارتند از:

(1)    تخلخل

(2)    ذوب ناقص

(3)    نفوذ ناقص در درز

(4)    بریدگی(سوختگی) کناره جوش

(5)    رویهم افتادگی

(6)    ترکها

(7)    ناخالصی های سرباره

(8)    گرده جوش اضافی(بیش از حد)

  

در حالی که ملزومات کد امکان دارد مقادیر محدودی از بعضی از این ناپیوستگی ها را تایید نماید ولی عیوب ترک و ذوب ناقص هرگز پذیرفته نمی شود.

برای سازه هایی که تحت بار خستگی و یا سیکلی (Cyclic) می باشند، خطر این ناپیوستگی های سطحی افزایش می یابد. در اینگونه شرایط،بازرسی چشمی سطوح ،پر اهمیت ترین بازرسی است که می توان انجام داد.

وجود سوختگی کناره (Undercut)،رویهم افتادگی(Overlap) و کنتور نامناسب سبب افزایش تنش می شود؛ بار خستگی می تواند سبب شکستهای ناگهانی شود که از این تغییر حالتهایی که بطور طبیعی روی می دهد، زیاد می شود.به همین خاطر است که بسیاری اوقات کنتور مناسب یک جوش می تواند بسیار با اهمیت تر از اندازه واقعی جوش باشد،زیرا جوشی که مقداری از اندازه واقعی کمتر باشد،بدون ناخالصی ها و نامنظمی های درشت،می تواند بسیار رضایت بخش تر از جوشی باشد که اندازه کافی ولی کنتور ضعیفی داشته باشد.

برای تعیین اینکه مطابق استاندارد بوده است ،بازرس باید کنترل کند که آیا همه جوشها طبق ملزومات طراحی از لحاظ اندازه و محل(موقعیت) صحیح می باشند یا نه؟اندازه جوش گوشه ای(Fillet) بوسیله یکی از چندین نوع سنجه های جوش برای تعیین بسیار دقیق و صحیح اندازه تعیین می شود.

در مورد جوشهای شیاری(Groove) باید از لحاظ گرده جوش مناسب دو طرف درز را اندازه گیری کرد.بعضی از شرایط ممکن است نیاز به ساخت سنجه های جوش خاص داشته باشند.

 

عملیات حرارتی بعد از جوشکاری. به لحاظ اندازه،شکل، یا نوع فلز پایه ممکن است عملیات حرارتی بعد از جوش در روش جوشکاری اعمال شود.این کار فقط از طریق اعمال حرارت(گرما) در محدوده دمایی بین پاس یا نزدیک به دمای آن ،صورت می گیرد تا از لحاظ متالورژیکی خواص جوش بوجود آمده را کنترل نمود. حرارت دادن در درجه حرارت دمای بین پاس،ساختار بلوری را به استثناء موارد خاص تحت تاثیر قرار نمی دهد.بعضی از حالات ممکن است نیاز به عملیات تنش زدایی حرارتی داشته باشند.بطوری که قطعات جوش خورده بتدریج در یک سرعت مشخص تا محدوده تنش زدایی تقریبا °F1100 تا F °1200 (590 تا 650 درجه سانتی گراد) برای اکثر فولادهای کربنی گرما داده می شود.

بعد از نگهداری در این دما به مدت یک ساعت برای هر اینچ از ضخامت فلز پایه،قطعات جوش خورده تا دمای حدود °F600 (315 درجه سانتی گراد) در یک سرعت کنترل شده سرد می شود. بازرس در تمام این مدت مسئولیت نظارت بر انجام کار را دارد تا از صحت کار انجام شده و تطابق با ملزومات روش کار اطمینان حاصل نماید.

 

آزمایش ابعاد پایانی. اندازه گیری دیگری که کیفیت یک قطعه جوشکاری شده را تحت تاثیر قرار می دهد صحت ابعادی آن می باشد. اگر یک قسمت جوشکاری شده بخوبی جفت و جور نشود،ممکن است غیر قابل استفاده شود اگرچه جوش دارای کیفیت کافی باشد.

حرارت جوشکاری ، فلز پایه را تغییر شکل داده و می تواند ابعاد کلی اجزاء را تغییر دهد.بنابراین، آزمایش ابعادی بعد از جوشکاری ممکن است برای تعیین متناسب بودن قطعات جوشکاری شده برای استفاده موردنظر مورد نیاز واقع شود.

 

 

 

عیوب جوش در فیلمهای رادیوگرافی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

آزمونهای غیر مخرب ( Non DestvuctiveTesting)


مهندسین معمولاً عادت دارند خواص یک ماده را روی نمونه‌های مخصوصی که از همین ماده تهیه شده‌اند با آزمونهای استاندارد ارزیابی کنند. اطلاعات بسیار ارزشمندی از این آزمونهای به دست می‌آید که شامل خواص کششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده مورد نظر است. اما این آزمونها ماهیت تخریبی دارند. بعلاوه خواص ماده به گونه‌ای که با آزمونهای استاندارد تا حد تخریب تعیین می‌شود، به یقین راهنمای روشنی در مورد مشخصات کارایی قطعه‌ای نیست که بخش پیچیده‌ای از یک مجموعه مهندسی را تشکیل می‌دهد.
در طی تولید و حمل و نقل امکان دارد که انواع عیوب با اندازه‌های مختلف در ماده یا قطعه به وجود آیند. ماهیت و اندازه دقیق هر عیب روی عملیات بعدی آن قطعه تاثیر خواهد داشت. عیوب دیگری نیز مانند ترکهای حاصل از خستگی یا خوردگی ممکن است در طی کار قطعه ایجاد شوند. بنابراین برای آشکار سازی وجود عیبها در مرحله تولید و نیز جهت تشخیص و تعیین سرعت رشد این نقصها در طول عمر قطعه یا دستگاه ، داشتن وسائل مطمئن ضروری است.
منشا بعضی عیوب که در مواد و قطعات یافت می‌شوند، عبارتند از :
- عیوبی که ممکن است طی ساخت مواد خام یا تولید قطعات ریختگی به وجود آیند (ناخالصیهای سرباره، حفره‌های گازی، حفره‌های انقباضی، ترکهای تنشی و ... )
- عیوبی که ممکن است طی تولید قطعات به وجود آیند (عیوب ماشینکاری، عیوب عملیات حرارتی، عیوب جوشکاری، ترکهای ناشی از تنشهای پسماند و ...)
- عیوبی که ممکن است طی مونتاژ قطعات به وجود آیند (کم شدن قطعات، مونتاژ نادرست، ترکهای ناشی از تنش اضافی و ...)
- عیوبی که در مدت کاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند (خستگی، خوردگی، سایش، خزش، ناپایداری حرارتی و ...)
روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در عمل می‌توانند به راههای بسیار متفاوتی در عیب یابی به کار روند. اعتبار هر روش آزمون غیرمخرب سنجشی از کارایی آن روش در رابطه با آشکارسازی نوع و شکل و اندازه بخصوص عیبها است. بعد از آن که بازرسی تکمیل شد، احتمال معینی وجود دارد که یک قطعه عاری از یک نوع عیب با شکل و اندازه بخصوص باشد. هر قدر این احتمال بالاتر باشد اعتبار روش به کار رفته بیشتر خواهد بود. اما باید این واقعیت را به خاطر داشت که بازرسیهای غیرمخرب برای اغلب قطعات به وسیله انسان انجام می‌گیرد و در اصل دو نفر همیشه نمی‌توانند یک کار تکراری مشابه را بطور دقیق همانند یکدیگر انجام دهند. از این رو باید یک ضریب عدم یقین در برآورد اعتبار بازرسی به حساب آورده شود و ارزش تصمیماتی رد و یا قبول قطعه باید از رویدادهای آماری تخمین زده شود.
نقش بازرسی غیرمخرب این است که با میزان اطمینان معینی ضمانت نماید که در زمان بکارگیری قطعه برای بار طراحی، ترکهایی به اندازه بحرانی شکست در قطعه وجود ندارند. همچنین ممکن است لازم باشد که با اطمینان، عدم وجود ترکهای کوچکتر از حد بحرانی را نیز ضمانت کند. اما رشد ترکهای کوچکتر از حد بحرانی. بویژه در مورد قطعاتی که در معرض بارهای خستگی قرار دارند و یا در محیطهای خورنده کار می‌کنند، اهمیت دارد، بطوریکه این گونه قطعات، قبل از این که شکست ناگهانی در آنها اتفاق بیفتد، به یک حداقل عمر کار مفید برسند. در برخی حالتها، بازرسیهای مرتب و متناوب جهت اطمینان از نرسیدن ترکها به اندازه بحرانی ممکن است ضروری باشد.
بکارگیری ایده‌های مکانیک شکست در طراحی، برای توانایی روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در آشکارسازی ترکهای کوچک، حد و مرز تعیین می‌کند. اختلاف بین کوچکترین ترک قابل آشکارسازی و اندازه بحرانی آن، میزان ایمنی یک قطعه است.
در هر برنامه خاص بازرسی، تعداد عیوب شناسایی شده (هر چند زیاد)، با تعداد واقعی آنها مطابقت پیدا نمی‌کند، بنابراین احتمال شناسایی یک قطعه سالم و بدون عیبهای با اندازه‌های گوناگون کاهش می‌یابد. اما هنگامی که قطعات بسیار مهم مورد نظر هستند، سعی بر این است تا حد امکان عیبهای بیشتری شناسایی شوند و تمایل به قبول تمام نشانه‌های وجود عیبها زیاد است. زیرا اگر قطعه‌ای در طی بازرسی مردود و غیرقابل مصرف معرفی شود، بهتر از آن است که هنگام استفاده منجر به شکست فاجعه آمیز شود. مسلم است مهندسی که ایده‌های مکانیک شکست را مورد استفاده قرار می‌دهد، علاقه‌مند است که بداند به چه اندازه عیبها را در هنگام بازرسی مورد نظر داشته باشد. انتخاب روش با این بررسی اولیه تعیین می‌شود و تمام پارامترهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. برای مثال بازرسی ترکهای مربوط به خستگی قطعات فولادی به روش فراصوتی که نسبتاً
براحتی قابل اجرا است، در مقابل تجزیه و تحلیل به روش جریان گردابی برای آشکارسازی ترکهایی به طول 5/1 میلیمتر، کنار گذاشته می‌شود زیرا احتمال آشکارسازی این ترکها با فراصوتی 50 درصد و با جریان گردابی 80 درصد است.
یکی از فایده‌های بدیهی و روشن به کار بردن صحیح آزمونهای غیرمخرب، شناسایی عیوبی است که اگر بدون تشخیص در قطعه باقی بمانند، موجب شکست فاجعه آمیز قطعه و در نتیجه بروز خسارتهای مالی و جانی فراوان خواهند شد. استفاده از این روشهای آزمون می‌تواند فواید زیادی از این بابت ، در بر داشته باشد.
بکارگیری هر یک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده موثر از روشهای بازرسی مناسب موجب صرفه‌جویی‌های مالی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. نه فقط نوع بازرسی، بلکه مراحل بکارگیری آن نیز مهم است. بکارگیری روشهای آزمون غیرمخرب روی قطعات ریختگی و آهنگری کوچک بعد از آنکه کلیه عملیات ماشینکاری روی آنها انجام گرفت، معمولا بیهوده خواهد بود. در اینگونه موارد باید قبل از انجام عملیات ماشینکاری پرهزینه قطعات بدقت بازرسی شوند و قطعاتی که دارای عیوب غیرقابل قبول هستند، کنار گذاشته شوند. باید توجه داشت کلیه معایبی که در این مرحله تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند موجب مردود شدن قطعه از نظر بازرسی باشند. ممکن است قطعه‌ای دارای ناپیوستگیها و ترکهای سطحی بسیار ریز باشد که در مراحل ماشینکاری از بین بروند.

 

 

 

 

         

 

 

بازرسی چشمی

بازرسي چشمی(
V.t.)
يكي از موثرترين روش‌هاي بازرسي جوش، بازرسي چشمی عمليات جوشكاري توسط بازرسين و ناظرين آموزش ديده است. طبق دستور‌العمل آيين‌نامه جوشكاري ساختماني، صددرصد جوش‌هاي انجام شده بايد بررسي چشمی گرد ند. بازرسي چشمی گرد اگر به درستي انجام شود از اركان مهم بازرسي جوش مي‌باشد.
در تمام موارد اعتقاد همگاني بر اين قرار دارد كه پيشگيري مقدم بر درمان (يا در ادبيات فني، تعمير( است. اصل مهم در برنامة بازرسي چشمی ، تنظيم برنامه‌هاي پيشگيرانه است كه در طي آن تعداد جوش‌هايي كه مورد ترميم قرار مي‌گيرند، كاهش يابند.

 

بازرسي جوش بايد مجهز به ابزاري شامل اندازه‌گيري جوش، متر، كوليس و چراغ قوه و ذره‌بين باشد

چك‌ليست بازرسي چشمی
نکاتی كه قبل، حين و بعد از جوشكاري بايد مورد بازرسي چشمی قرار گيرند.
1-‌ زاوية پخ (
included angle)زاوية پخ بايد به اندازه‌اي باشد كه الكترود به راحتي به ريشة جوش برسد و در عبور‌هاي متوالي، از ذوب كامل جداره‌ها اطمينان حاصل گردد در حالت عمومي هر چه اين زاوي بزرگتر باشد، مصرف مصالح جوش افزايش ‌يابد.
2-‌ دهانة ريشه (
Root opening)در صورت عدم استفاده از تسمه پشت‌بند، امكان سوختن ريشه در پاس اول وجود دارد. در نتيجه، در اين حالت دهانة ريشه قدري كاهش داده مي‌شود. در صورتي كه امكان سنگ زدن ريشه از پشت كار وجود داشته باشد، عدم ذوب كامل ريشه در پاس اول خيلي جدي نيست. در صورت استفاده از تسمة پشت‌بند، دهانة ريشه افزايش داده مي‌شود. تا ذوب كامل ريشه و تسمة پشت‌بند امكان‌پذير باشد. در اين حالت نيازي به سنگ زدن ريشه از پشت كار نمي‌باشد و امكان سوختن ريشه نيز در ميان نيست. در پخي دو طرفه، تسمة فاصله دهنده نقش ورق پشت را بازي مي‌كند. ليكن قبل از جوش پشت كار بايد سنگ زده و كاملاً برداشته شود.
تذكر: براي دستيابي به ذوب كامل ريشه و لبه‌ها، زاوية پخي و دهانة ريشه عمل متقابل عكس روي يكديگر دارند. يعني هر چه زاوية پخي كم باشد، بايد دهانة ريشه افزايش داده شود و هر چه دهانة ريشه كم باشد، بايد زاوية پخي افزايش داده شود در عمل بايد به كمك آزمون، و خطا، مطلوب‌ترين حالت تعيين شود.
3- ضخامت ريشه (
Root face)رعايت ضخامت ريشه به منظور جلوگيري از سوختن ريشه مي‌باشد و معمولاً در جوش‌هاي اتوماتيك زير پودري مقرر مي‌گردد. ضخامت ريشه داراي يك مقدار حداكثر است و در صورت عدم رعايت مقدار حداقل، ريشة جوش مي‌سوزد و در صورت عدم رعايت مقدار حداكثر، ذوب ريشه كامل نخواهد بود.

4- هم‌محوري درز ( Alignment):
عدم هم محوري صحيح باعث تشكيل قسمت‌هايي با نفوذ ناقص جوش مي‌شود.

5- تميزي درز ( cleanliness of Joint )
سطوح درز زياد بايد تميز وعاري از هر گونه آلودگي، گرد و غبار و رطوبت باشند.
6- نوع و اندازة مناسب الكترود (
proper type and size of electrode )
نوع و اندازة الكترود بايد براي نوع فلز مورد جوش، وضعيت جوشكاري، وظيفة جوش، ضخامت ورق، اندازة درز وغيره مناسب باشد.
7- قطبيت و شدت جريان مناسب (
proper welding current and polarity)
بر حسب نوع و قطر الكترود، نوع درز و وضعيت جوشكاري بايد شدت جريان و قطبيت جوشكاري مناسب باشد.
8- خال‌جوش مناسب (
proper tack weld)
خال‌جوش‌ها بايد كوچك و بلند باشند، به طوري كه با جوش اصلي تداخلي نداشته باشند، در ورق‌هاي ضخيم، براي اجراي خال‌جوش‌ها بايد از الكترود‌هاي كم هيدروژن استفاده نمود.
9- ذوب خوب (
Good fusion)هر پاس جوش بايد به طور كامل با ورق پشت‌بند، عبور قبلي وفلز پايه به هم جوش شده و امتزاج كامل به وجود آورد. به طوري كه هيچ گونه حفرة هوا در فصل مشترك به وجود نيايد.
10-پيش‌گرمايش و درجه حرارت پاس‌هاي مياني
(
Proper preheat and interpose temperature)مقدار پيش‌گرمايش و درجه حرارت مناسب براي عبور‌هاي مياني، بستگي به ضخامت ورق، نوع فولاد، روش جوشكاري و درجه حرارت محيط دارد. در صورتي كه شرايط گفته شده، پيش‌گرمايش و درجه حرارت خاصي براي جوش‌هاي مياني لازم بدارند، در حين عمليات جوشكاري اين

 

 

جوشکاری MIG ,MAG

جوشکاری تحت پوشش گاز (MIG/MAG)

GAS Metal Arc Welding

جوشکاری تحت پوشش گاز از طریق برقراری قوس الکتریکی بین سیم جوش و حوضچه مذاب روی میدهد . حفاظت از حوضچه توسط گاز محافظ انجام میشود . این فرآیند با  نامهای  MIG   و MAG   شناخته می شود .

MIG  (Metal inert GaS) بمعنای استفاده از گاز خنثی ( غیر فعال مثل آرگون ) به عنوان محافظ حوضچه مذاب وMAG  ( Metal Active  GaS ) بمعنای استفاده از گاز فعال ( مثلCo2  )  به عنوان گاز محافظ حوضچه مذاب مصرف میگردد که البته گاز Co2   به عنوان معروف ترین گاز محافظ مطرح میباشد تاحدی که گاهاً این نوع دستگاه بجای عنوای علمی  MIG / MAG  یا دستگاه جوش تحت پوشش گاز با نام تجاری دستگاه جوش Co2    نامیده می شود .

در این فرآیند یک ولتاژDC  باعث برقراری جرقه بین سیم جوش و قطعه کار میشود . Arc  و حوضچه هر دو توسط گاز محافظ در مقابل اکسیداسیون حفاظت میشوند . سیم جوش از طریق بخش وایر فیدر که به ولتاژDC متصل است ، از طریق یک موتور کشنده وارد تورچ  شده و به محل جوشکاری توسط جوشکار هدایت می شود .

امروزه فرآیند جوشکاری MIG / MAG   به عنوان پرکاربردترین نوع جوشکاری در صنعت مورد استفاده است .

این تکنولوژی بدلیل سهولت کاربرد ، نداشتن گل جوشکاری (Slag)   ، سهولت استفاده در حالت های مختلف جوشکاری ، رنج کاربرد وسیعی در انواع فلزات با ضخامتهای مختلف از جمله آهن ، استیل ، آلومینیوم و ….. با استقبال زیادی مواجه شده است .

این تکنولوژی در کشور ما معمولاً به دو حالت آب خنک و هوا خنک مورد استفاده قرار میگیرد .

آب نقش خنک کنندگی تورچ را برعهده دارد .بنابراین کاربرد این سیستم را در جوشکاری های صنعتی سنگین با شیفت کاری بالا و پیوسته فراهم می نماید .

ضخامت های مختلف و معمول سیم جوش مورد استفاده عبارت است  از:   ۱٫۶-  ۱٫۲ – ۱ -  ۰٫۸

براساس جریان خروجی انتخابی سه حالت :  اتصال کوتاه ، حالت میانی و حالت جوش اسپری تعریف میشود که صدای جوش در هر یک از این حالت در پایین آمده است .

 

 

 

تست های غیر مخرب

تست های غیر مخرب چیست و آشنایی با انواع تست های غیر مخرب:


تست‌های غیر مخرب شکلی از آزمون مواد مورد استفاده است که مواد آزمایش شده در فرآیند تست از بین نمی‌روند. بنابراین در این روش کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است نیاز به روش‌های تست کامل باشد که ممکن است باعث تغییر دائمی یا آسیب شود. انجام تست‌های غیرمخرب در ابتدا می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه شود.

علم یا روش کاری است که به کاربر این امکان را می دهد تا مواد یا اجزای سیستمی را بدون آسیب رساندن به آن ،مورد بررسی قرار دهد. آزمون های غیر مخرب امروزه نقش حیاتی رادرزندگی انسان ها ایفا می کنند به عنوان مثال: اطمینان از سلامت و ایمنی هواپیماها ،وسایل نقلیه ،قطارها ،خطوط لوله پل ها ،نیروگاه ها،پالایشگاه ها ،سکوهای نفتی و هزاران نمونه دیگر را با استفاده از آزمون غیر مخرب مورد بررسی قرار می دهند.آزمون غیر مخرب را می توان ابزاری برای مدیریت کیفیت دانست.تست غیر مخرب را می توان در مرحله ای از ساخت و ساز مورد استفاده قرار داد. مواد و جوش ها را می توان با استفاده از این آزمون ردو یا برای تعمیر معرفی کرد.

 


تست های غیر مخرب روش های غیر تهاجمی در تشخیص درستی از اجزا یک ماده یا ساختار یا اندازه گیری برخی کمیت های تجسمی از یک شی است. در مقایسه با تست های مخرب ،NDTروش تشخیص بدون وارد کردن آسیب ،تنش یا خرابی در آزمایش شی است. معمولا در آزمایش خراب کردن یک جسم هزینه زیادی صرف می شود و همچنین در عین حال در بسیاری اوضاع نامناسب است.

در تست‌های غیر مخرب، یک آرایه وسیعی از تکنیک‌ها برای ارزیابی مواد بدون تغییر آن در دسترس هستند. اشعه X و دیگر روش‌های تصویر برداری اجازه می‌دهد به افراد که داخل یک ماده را برای مسائلی مانند ترک و معایب بدون ایجاد هر گونه آسیب بررسی کند. آزمون فراصوتی (اولتراسونیک) تکنیک رایج دیگر هم برای تصویربرداری و هم آزمون پسماند تنش است که تغییرات در امواج صوتی می‌تواند تغییراتی در یکپارچگی مواد مورد آزمون را نشان دهد. به طور کلی تست‌های غیر مخرب روش تشخیص بدون ایجاد آسیب، تنش یا خرابی در آزمایش شی‌ء است. این روش دارای کاربرهای وسیعی در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی، مهندسی عمران، صنایع نفت و گاز، هوانوردی و غیره است و نیز تقریبا در هر مرحله و یا دوره عمر بسیاری از اجزا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تست‌های غیر مخرب یا آزمون NDT در جوشکاری بیشترین استفاده کاربردی را دارد. انجام آزمون‌های غیر مخرب دارای روش‌های مختلفی است که برخی از متداولترین روش‌های آن شامل آزمون انتشار امواج صوتی، آزمون بصری نوری، آزمون رادیوگرافی، آزمون ذرات مغناطیسی، آزمون فراصوت، آزمون مایعات نافذ، آزمون الکترومغناطیس، آزمون نشتی، آزمون ترموگرافی، آزمون نشت شار مغناطیسی و غیره است.

 

تفاوت های DT - NDT :

1-    در روش های DTپس از اعمال آزمایش قطعه کارایی خود را از دست می دهد.
2-    
در روش DTنمی توان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت RANDOMتعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد.
3-    
در روش های DTبه تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت  است.

NDT، بازیگر یک نقش مهم در تضمین هزینه موثر عملیات ایمنی و قابلیت اطمینان از کارخانه با استفاده از نتیجه گیری در انجمن است.
NDT
در اندازه های بزرگ از فضاهای صنعتی قابل استفاده است و در تقریبا هر مرحله در تولید یا سیکل عمر بسیاری از اجزا مورد استفاده است. کاربرد اصلی ان در جو زمین ،تولید نیروی قوی ،قطعات خودرو ،راه آهن ،پتروشیمی و بازارهای خط لوله است.NDTبیشترین استفاده کاربردی را در جوشکاری دارد. آن در جوشکاری یا قالب یک ماده یا شی جامد خیلی سخت گیر است،برای ان که هیچگونه ریسکی در انجام ندادن وظیفه اش ،همچنین در آزمایش ساخت و تولید وهنگام استفاده در اغلب موارد ضروری ندارد.

تعریف انواع آزمایش تست های غیر مخرب:

آزمایش غیر مخرب به روش هایی از بازرسی گفته می شود که در آنها کار یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن ،مورد آنالیزقرار می گیرد.هر روش NDTدارای مجموعه ای از فواید و ضررها است و ازاین رو برخی از آنها بهتر از دیگری برای یک کاربرد خاص هستند. توسط استفاده از عیب دار کردن مصنوعی ،ابتدا حساسیت یک آزمایش سیستم را مشخص می کنند. اگرحساسیت آن کم باشد آزمایش شی دارای ضعف است و مورد تایید همیشگی نیست.اگر که همچنین حساسیت آن بالا باشد. اجزائی با عیوب کوچک رد شده اند ،که آنها تمایل دارند باشند اگر قابلیت استفاده مجدد اجزا اهمیت داشته باشند. با روش های آماری این ممکن است که از یک میدان مشکوک چشم پوشی کرد.

انواع روش های تست های غیر مخرب شامل موارد زیر است:
1-
روش مایع نافد:(Liquid penetrant)             
2-
ذرات آهن ربایی (Magnetic particle)
3-
جریان مخالف(eddy current)                    
4-
مافوق صوت(ultrasonic)
5-
پرتو نگاری نورتون:(radiography netron)    
6-
پرتونگاری گاما(radiography gamma)       
7-
آزمون انتشار امواج صوتی
8-
بازر سی چشمی

*روش مایع نافذ:آزمایش مایع نافذ از قدیمی ترین، اقتصادی ترین و ساده ترین روش کشف عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسطح می باشد.اساس این روش آزمایش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و ترک های خیلی نازک می باشد. در نتیجه برای آشکارسازی نقص هایی که سبب شکستن سطح کار شده اند، به کار می رود، این مایعات کشش سطح کم و قابلیت ترکنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازکی تشکیل دهند.

*ذرات آهن ربایی:آزمون ذرات مغناطیسی یکی از روش های آزمون های غیر مخرب برای تشخیص عیوب قطعات آهنی است. دراین روش ذرات آهن برروی ماده ای با خاصیت  آهنربایی ریخته می شود و میدان مغناطیسی در آن القا می شود. درصورت وجود خراش و یا ترکی برروی سطح و یا در نزدیکی سطح ، در محل عیب قطب های مغناطیسی تشکیل می شود و یا در میدان مغناطیسی در آن ناحیه دچار اعوجاج می گردد. این قطب های مغناطیسی باعث جذب ذرات آهن می شوند. در نتیجه وجود عیب را می توان از تجمع ذرات آهن تشخیص داد.

*مافوق صوت:آزمون فراصوت یکی از روش های آزمون های غیر مخرب است. دراین روش امواج فراصوت با فرکانس بالا و بادامنه کم به داخل قطعه فرستاده می شوند. امواج فراصوت ارتعاشات مکانیکی هستند که توسط ترنسدیسوسرهای امواج فراصوت عموما بین 0.1 مگاهرتز تا50مگاهرتزاست. دراکثر کاربردهای صنعتی از فرکانس 0.5 مگاهرتز تا15 مگاهرتز استفاده می شود. این امواج پس از برخورد به هرگسستگی بازتابیده می شوند و قسمتی ازاین امواج به سمت حسگر رفته و حسگرآن را دریافت می کند. ازروی دامنه و زمان بازگشت این امواج می توان به مشخصه های این گسستگی پی برد . از کاربردهای این روش می توان به اندازه گیری ضخامت وتشخیص عیوب موجود در قطعات نام برد. یکی از امتیازات مهم این روش توانایی آن در تشخیص عیوب بسیار کوچک به علت استفاده از فرکانس بالا و درنتیجه طول موج بسیار کوچک است.

*آزمون انتشار امواج صوتی:آزمون انتشار امواج صوتی(acoustic emission) یکی از روش های آزمون های غیر مخرب است . وقتی که ماده ای جامد تحت تنش می باشدعیوب موجود در آن باعث ایجاد امواج صوتی با فرکانس بالا می گردند. این امواج در ماده منتشر شده و می توان توسط حسگرهای خاصی آنها رادریافت کرد و با تجزیه و تحلیل این امواج می توان نوع عیب ،مکان و شدت ان را تعیین نمود. روش های فراصوتی کاربرد بسیار گسترده ای در تعیین نقص های درونی مواد دارند،باوجود این از آنها می توان برای تعیین ترک های زیرسطحی نیز استفاده کرد. آزمون های فراصوتی ،افزون بر بازرسی قطعات تکمیل شده ،برای بازرسی کنترل کیفیت مراحل مختلف تولید قطعاتی همچون لوحه ای نورد شده نیز به کار می روند. معمولا ازاین روش ها برای ابزرسی قطعات و مجموعه های در حین کار نیز استفاده می شود.
*
پرتونگاری نوترون
*
پرتونگاری گاما(radiography gamma)

***مهارت فنی کارکنان نیز صورت مهمی از ارزیابی غیر مخرب می باشد.NDT روش های فنی سخت اعتماد کردن در مهارت های انسانی و شناسایی برای تعیین کردن ارزیابی و تفسیری از نتایج آزمایش است. آموزش درست و مناسب و مورد تایید کارکنان NDTبرای آن است که یک ضرورتی در تضمین کردن مقدورات روش های کاملا استثمار شده هستند .در آنجا یک تعداد از انتشارات بین المللی است و شامل استاندارد های منطقه ای در تائید کردن صلاحیت کارکنان می باشد. در EN473(اصول کلی  صلاحیت و تایید کارکنان NDT) اتحادیه اروپا رشد یافتگی بخصوص دارد برای ان که باSNT-TC-IA آمریکا برابری کند.

 

کاربرد تست های غیر مخرب یا NDT

پیشرفت و گسترش صنایع مختلف نیازمند تولید قطعات و تجهیزات مناسب است؛ ساخت و نگهداری این تجهیزات و خدمات نیازمند کنترل کیفی برای سلامت و کیفیت محصولات تولید شده است. تستهای غیر مخرب یا NDT یکی از کاربردی‌ترین روش‌های کنترل کیفی برای تعیین نقص در قطعات مختلف و نیز ارزیابی کیفیت محصولات است. آزمون‌های غیر مخرب محققان و یا مهندسان را قادر می‌سازد که یکپارچگی سازه و ویژگیهای مواد آن را مورد ارزیابی قرار دهند. استفاده از تکنیک‌های غیر مخرب و روش‌های آن باعث صرفه‌جویی با ارزش و گارانتی کیفیت سیستم‌ها و محصولات مهندسی شده می‌شود. با استفاده از آزمون‌های NDT می‌توان عیب‌های موجود در قطعات از جمله ترک و شکستگی داخلی و سطحی، تخلخل و حفره‌های داخلی و نیز هر گونه عیبی که در هنگام انجام کار در قطعه ایجاد می‌شود را شناسایی کرد. این روش علاوه بر شناسایی نقص‌ها، برای تعین اندازه‌گیری ابعاد، جنس و ساختار شبکه کریستالی به کار می‌رود. این تکنولوژی می‌تواند از طریق روش‌های مختلف از جمله اشعه X برای تست ترک و نحوه انجماد؛ جریان گردابی برای تست ترک، سختی، ابعادی و جنس؛ اشعه گاما برای تست ترک و ابعادی؛ ذرات مغناطیسی برای تست ترک، ترموگرافی و رادیوگرافی انجام شود.

دلایل  استفاده :
آزمون های غیر مخرب به طور معمول برای رسیدن به اهداف زیر انجام می شود:پیشگیری از حادثه/برای کاهش هزینه ها/برای افزایش اطمینان محصولات
آشنایی با انواع آزمون های غیر مخرب:
آزمون های غیر مخرب انواع مختلف دارند و نوع آزمون مورد استفاده نسبت به شرایط و خواص فیزیکی مواد متغیر می باشد.در زیر آزمون پرکاربرد معرفی می شود:
1-
آزمون چشمی(VT) VISUL TEST:دراین روش تنها عیوب سطحی را می توان بررسی کرد.
2-
آزمون مایع نافذ(PT) LIQUID PENETRANT TEST: دراین روش تنها عیوب سطحی و عیوبی که به سطح راه داشته باشند مشخص می شود.
3-
آزمون ذرات مغناطیسی (MT) MAGNETIC PARTICLE TEST: عیوب سطحی و زیر سطحی تا فاصله معینی از سطح را می توان با این روش بررسی کرد.
4-
آزمون رادیوگرافی (RT) RADIOGRAPHIC: عیوب درون حجمی را بوسیله این روش بررسی می کنند.
5-
آزمون فراصوتی(UT) ULTRASONIC TEST: دراین روش عیوب درونی و صفحه ای بازرسی می شود.


اهمیت تست های غیر مخرب :

در ماده یا قطعه در حین ساخت انواع نقص ها با اندازه های متفاوت ممکن است به وجود آید که ماهیت و اندازه دقیق کارکرد آینده قطعه را تحت تاثیر قرار می دهد.عیوب دیگری مانند ترک های ناشی از خستگی یا خوردگی در حین کار با ماده نیز ممکن است به وجود آید بنابراین برای آشکار سازی نقص ها در مرحله ساخت و همچنین برای آشکارسازی و مشاهده آهنگ رشد آنها در حین عمر کاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل قابل اعتمادی در اختیار داشت.

به دلیل سرعت پایین و قیمت بالای انواع دیگر تست‌ها، آزمون‌های NDT در صنعت توانسته است دارای جایگاه خوبی باشند. در این نوع تست به دلیل عدم تخریب قطعه مورد نظر و نیز زمان کوتاه انجام تست بیشتر تولیدکنندگان قطعات در تیتراژهای بالا این تست را ترجیح می‌دهند. این آزمون یک روش حساس است که قادر به پیدا کردن معایب بسیار ریز است و می‌تواند بر روی فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی، برخی مواد پلاستیکی و شیشه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اجرای تست های غیر مخربمانند هر فرایندی دارای هزینه‌هایی است اما معمولا استفاده مؤثر از روش‌های بازرسی باعث صرفه‌جویی‌های مالی قابل توجهی می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون های  غیر مخرب

مهندسین معمولاً عادت دارند خواص یك ماده را روی نمونه‌های مخصوصی كه از همین ماده تهیه شده‌اند با آزمونهای استاندارد ارزیابی كنند. اطلاعات بسیار ارزشمندی از این آزمونهای به دست می‌آید كه شامل خواص كششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده مورد نظر است. اما این آزمونها ماهیت تخریبی دارند. بعلاوه خواص ماده به گونه‌ای كه با آزمونهای استاندارد تا حد تخریب تعیین می‌شود، به یقین راهنمای روشنی در مورد مشخصات كارایی قطعه‌ای نیست كه بخش پیچیده‌ای از یك مجموعه مهندسی را تشكیل می‌دهد.
در طی تولید و حمل و نقل امكان دارد كه انواع عیوب با اندازه‌های مختلف در ماده یا قطعه به وجود آیند. ماهیت و اندازه دقیق هر عیب روی عملیات بعدی آن قطعه تاثیر خواهد داشت. عیوب دیگری نیز مانند تركهای حاصل از خستگی یا خوردگی ممكن است در طی كار قطعه ایجاد شوند. بنابراین برای آشكار سازی وجود عیبها در مرحله تولید و نیز جهت تشخیص و تعیین سرعت رشد این نقصها در طول عمر قطعه یا دستگاه ، داشتن وسائل مطمئن ضروری است.

منشا بعضی عیوب كه در مواد و قطعات یافت می‌شوند، عبارتند از:
-
عیوبی كه ممكن است طی ساخت مواد خام یا تولید قطعات ریختگی به وجود آیند (ناخالصیهای سرباره، حفره‌های گازی، حفره‌های انقباضی، تركهای تنشی و ... )
-
عیوبی كه ممكن است طی تولید قطعات به وجود آیند (عیوب ماشینكاری، عیوب عملیات حرارتی، عیوب جوشكاری، تركهای ناشی از تنشهای پسماند و ...)
-
عیوبی كه ممكن است طی مونتاژ قطعات به وجود آیند (كم شدن قطعات، مونتاژ نادرست، تركهای ناشی از تنش اضافی و ...)
-
عیوبی كه در مدت كاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند (خستگی، خوردگی، سایش، خزش، ناپایداری حرارتی و ...)
روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در عمل می‌توانند به راههای بسیار متفاوتی در عیب یابی به كار روند. اعتبار هر روش آزمون غیرمخرب سنجشی از كارایی آن روش در رابطه با آشكارسازی نوع و شكل و اندازه بخصوص عیبها است. بعد از آن كه بازرسی تكمیل شد، احتمال معینی وجود دارد كه یك قطعه عاری از یك نوع عیب با شكل و اندازه بخصوص باشد. هر قدر این احتمال بالاتر باشد اعتبار روش به كار رفته بیشتر خواهد بود. اما باید این واقعیت را به خاطر داشت كه بازرسیهای غیرمخرب برای اغلب قطعات به وسیله انسان انجام می‌گیرد و در اصل دو نفر همیشه نمی‌توانند یك كار تكراری مشابه را بطور دقیق همانند یكدیگر انجام دهند. از این رو باید یك ضریب عدم یقین در برآورد اعتبار بازرسی به حساب آورده شود و ارزش تصمیماتی رد و یا قبول قطعه باید از رویدادهای آماری تخمین زده شود.

نقش بازرسی غیرمخرب این است كه با میزان اطمینان معینی ضمانت نماید كه در زمان بكارگیری قطعه برای بار طراحی، تركهایی به اندازه بحرانی شكست در قطعه وجود ندارند. همچنین ممكن است لازم باشد كه با اطمینان، عدم وجود تركهای كوچكتر از حد بحرانی را نیز ضمانت كند. اما رشد تركهای كوچكتر از حد بحرانی. بویژه در مورد قطعاتی كه در معرض بارهای خستگی قرار دارند و یا در محیطهای خورنده كار می‌كنند، اهمیت دارد، بطوریكه این گونه قطعات، قبل از این كه شكست ناگهانی در آنها اتفاق بیفتد، به یك حداقل عمر كار مفید برسند. در برخی حالتها، بازرسیهای مرتب و متناوب جهت اطمینان از نرسیدن تركها به اندازه بحرانی ممكن است ضروری باشد.

بكارگیری ایده‌های مكانیك شكست در طراحی، برای توانایی روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در آشكارسازی تركهای كوچك، حد و مرز تعیین می‌كند. اختلاف بین كوچكترین ترك قابل آشكارسازی و اندازه بحرانی آن، میزان ایمنی یك قطعه است.
در هر برنامه خاص بازرسی، تعداد عیوب شناسایی شده (هر چند زیاد)، با تعداد واقعی آنها مطابقت پیدا نمی‌كند، بنابراین احتمال شناسایی یك قطعه سالم و بدون عیبهای با اندازه‌های گوناگون كاهش می‌یابد. اما هنگامی كه قطعات بسیار مهم مورد نظر هستند، سعی بر این است تا حد امكان عیبهای بیشتری شناسایی شوند و تمایل به قبول تمام نشانه‌های وجود عیبها زیاد است.

زیرا اگر قطعه‌ای در طی بازرسی مردود و غیرقابل مصرف معرفی شود، بهتر از آن است كه هنگام استفاده منجر به شكست فاجعه آمیز شود. مسلم است مهندسی كه ایده‌های مكانیك شكست را مورد استفاده قرار می‌دهد، علاقه‌مند است كه بداند به چه اندازه عیبها را در هنگام بازرسی مورد نظر داشته باشد. انتخاب روش با این بررسی اولیه تعیین می‌شود و تمام پارامترهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. برای مثال بازرسی تركهای مربوط به خستگی قطعات فولادی به روش فراصوتی كه نسبتاً براحتی قابل اجرا است، در مقابل تجزیه و تحلیل به روش جریان گردابی برای آشكارسازی تركهایی به طول 5/1 میلیمتر، كنار گذاشته می‌شود زیرا احتمال آشكارسازی این تركها با فراصوتی 50 درصد و با جریان گردابی 80 درصد است.
یكی از فایده‌های بدیهی و روشن به كار بردن صحیح آزمونهای غیرمخرب، شناسایی عیوبی است كه اگر بدون تشخیص در قطعه باقی بمانند، موجب شكست فاجعه آمیز قطعه و در نتیجه بروز خسارتهای مالی و جانی فراوان خواهند شد. استفاده از این روشهای آزمون می‌تواند فواید زیادی از این بابت ، در بر داشته باشد.

بكارگیری هر یك از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده موثر از روشهای بازرسی مناسب موجب صرفه‌جویی‌های مالی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. نه فقط نوع بازرسی، بلكه مراحل بكارگیری آن نیز مهم است. بكارگیری روشهای آزمون غیرمخرب روی قطعات ریختگی و آهنگری كوچك بعد از آنكه كلیه عملیات ماشینكاری روی آنها انجام گرفت، معمولا بیهوده خواهد بود. در اینگونه موارد باید قبل از انجام عملیات ماشینكاری پرهزینه قطعات بدقت بازرسی شوند و قطعاتی كه دارای عیوب غیرقابل قبول هستند، كنار گذاشته شوند. باید توجه داشت كلیه معایبی كه در این مرحله تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند موجب مردود شدن قطعه از نظر بازرسی باشند. ممكن است قطعه‌ای دارای ناپیوستگیها و تركهای سطحی بسیار ریز باشد كه در مراحل ماشینكاری از بین بروند.

آزمایش پرتو نگاری و تفسیر فیلم Radiographic Testing and Film Interpretation
تابش الكترومغناطیسی با طول موجهای بسیار كوتاه، یعنی پرتو ایكس یا پرتو گاما از درون مواد جامد عبور می‌كند اما بخشی از آن، توسط محیط جذب می‌شود. مقدار جذب پرتو در هنگام عبور از ماده به چگالی و ضخامت ماده و همچنین ویژگیهای تابش بستگی دارد. تابش عبوری از درون ماده می‌تواند به وسیله یك فیلم یا كاغذ حساس آشكار شده و روی صفحه فلورسنت مشاهده شود، یا این كه توسط دستگاههای حساس الكترونیكی نشان داده شود. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، عبارت پرتو نگاری به معنی فرایندی است كه در نتیجه آن ، تصویری روی فیلم ایجاد شود، بررسی این فیلم را تفسیر می‌گوییم.

بعد از این كه فیلم عكس گرفته شده پرتو نگاری ظاهر شد، تصویری سایه روشن با چگالی متفاوت مشاهده می‌شود. قسمتهایی از فیلم كه بیشترین مقدار تابش را دریافت كرده‌اند، سیاهتر دیده می‌شوند. همچنانكه پیشتر گفته شد، مقدار تابش جذب شده توسط ماده، تابعی از چگالی و ضخامت آن خواهد بود. همچنین وجود عیوب خاص، مانند حفره‌ها و تخلخل درون ماده، بر مقدار تابش جذب شده تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین پرتو نگاری می‌تواند برای آشكار سازی انواع خاصی از عیوب در بازرسی مواد و قطعات به كار رود.
استفاده از پرتو نگاری و فرآینده‌های مربوط به آن باید به شدت كنترل شود، زیرا قرار گرفتن انسان در معرض پرتو می‌تواند منجر به آسیب بافت بدن شود.

آزمایش فراصوتی (Ultrasonic Testing)
در این روش، امواج صوتی با بسامد 5/0 تا 20 مگاهرتز به درون قطعه فرستاده می‌شود. این موج پس از برخورد به سطح مقابل قطعه باز تابیده می‌شود. با توجه به زمان رفت و برگشت این موج، می‌توان ضخامت قطعه را تعیین كرد. حال اگر یك عیب در مسیر رفت و برگشت موج باشد، از این محل هم موجی بازتابیده خواهد شد كه اختلاف زمانی نسبت به مرحله اول، محل عیب را مشخص می‌كند.
روشهای فراصوتی به طور گسترده‌ای برای آشكارسازی عیوب داخلی مواد به كار می‌روند ولی می‌توان از آنها برای آشكارسازی تركهای كوچك سطحی نیز استفاده كرد.

بازرسی با ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing)
بازرسی با ذرات مغناطیسی، روش حساسی برای ردیابی عیوب سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی قطعات فرو مغناطیسی است. پارامترهای اساسی فرآیند به مفاهیم نسبتاً ساده‌ای بستگی دارد. هنگامی كه یك قطعه فرومغناطیسی، مغناطیس می‌شود، ناپیوستگی مغناطیسی كه تقریباً در راستای عمود بر جهت میدان مغناطیسی واقع است، موجب ایجاد یك میدان نشتی قوی می‌شود. این میدان نشتی در رو و بالای سطح قطعه مغناطیس شده حضور داشته و می‌تواند آشكارا توسط ذرات ریز مغناطیسی دیدپذیر شود. پاشیدن ذرات خشك یا ذرات مرطوب با یك مایع محلول بر روی سطح قطعه، موجب تجمع ذرات مغناطیسی روی خط گسل خواهد شد. بنابراین پل مغناطیسی تشكیل شده، موقعیت، اندازه و شكل ناپیوستگی را نشان می‌دهد.
یك قطعه را می‌توان با به كاربردن آهنرباهای دائم، آهنرباهای الكتریكی و یا عبور یك جریان قوی از درون یا برون قطعه، مغناطیس كرد. با توجه به این كه با روش آخر می‌توان میدانهای مغناطیسی با شدت زیاد در داخل قطعه ایجاد كرد، این روش به صورت گسترده‌ای در كنترل كیفی محصول به كار می‌رود زیرا این روش حساسیت خوبی برای شناسایی عیوب قطعات و آشكارسازی آنها عرضه می‌دارد

بازرسی با مایعات نافذ ( Liquid Penetrant Testing)
بازرسی با مایعات نافذ یكی از روشهایی است كه می‌تواند برای عیب یابی تعداد وسیعی از قطعات مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی كه عیبها به صورت ترك در سطح قطعه ظاهر شوند. اساس روش بر این است كه مایع نافذ بر اثر جاذبه مویینگی به درون تركهای سطحی نفوذ كرده و پس از یك مرحله ظهور، هر عیبی كه به شكل ترك یا شكستگی در سطح قطعه وجود دارد، با چشم رویت می‌شود. برای بهتر دیده شدن این تركها، مایع نافذ معمولاً به رنگهای روشن و قابل دید بوده و یا به ماده فلورسنت آغشته می‌شود. در حالت اول معمولاً برای رنگین نمودن مایع از رنگ قرمز استفاده می‌شود كه با نور روز یا نور مصنوعی قابل دید باشد، ولی در حالت دوم برای دیدن تركها و درزها باید از نور فرابنفش استفاده شود.
امروزه، بازرسی با مایع نافذ، یكی از مهمترین روشهای صنعتی است كه برای مشخص نمودن انواع مختلف عیبهای سطحی مواد و قطعات، مانند تركها، بریدگی‌ها و نواحی مك‌های سطحی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تقریباً برای هر نوع ماده و در هر اندازه‌ای، چه بزرگ با شكل پیچیده و چه ساده، قابل استفاده است و معمولاً برای بازرسی تولیدات ریختگی و كار شده فلزات آهنی و غیرآهنی، آلیاژها، سرامیك‌ها، ظروف شیشه‌ای و مواد پلیمر به كار می‌رود

بازرسی فنی (Industrial Inspection )
بازرسین فنی معمولاً مسئولیت بازرسی تجهیزات مكانیكی، الكتریكی و ... را با انجام مراحل مختلف بعهده می‌گیرند. بعضی از این مراحل عبارتند از:
بازرسی و كنترل براساس نقشه‌های ساخت، بررسی و تنظیم برنامه‌های نظارت بر ساخت و تولید محصول، پیگیری انجام تعهدات تولیدكننده، كنترل مقادیر در كیفیت مصالح و تجهیزات بكار رفته و پیشرفت كار، كنترل جوشكاری، كنترل رنگ آمیزی، كنترل حفاظت كاتدیك، مطابقت نقشه‌های ساخت و مونتاژ با استانداردهای مورد نظر، بازرسی از مراحل بسته‌بندی جهت اطمینان از استحكام لازم و در نهایت ارسال تائیدیه بازرسی كالا برای كارفرما.

آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Testing)
اساس روشهای آزمون الكترومغناطیسی بر این است كه وقتی یك سیم پیچ حامل جریان متناوب، نزدیك ماده‌ای تقریباً رسانا قرار داده شود، جریانهای گردابی یا ثانویه در آن ماده القا خواهد شد. جریانهای القایی، میدانی مغناطیسی ایجاد خواهند كرد كه در جهت مخالف میدان مغناطیسی اولیه اطراف سیم پیچ است. تاثیر متقابل بین میدانها موجب ایجاد یك نیروی ضد محركه الكتریكی در سیم پیچ شده و در نتیجه سبب تغییر مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ خواهد شد. اگر ماده از نظر ابعاد و تركیب شیمیایی یكنواخت باشد.
مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ كاوشگر نزدیك سطح قطعه در كلیه نقاط سطح قطعه یكسان خواهد بود، به غیر از تغییر اندكی كه نزدیك لبه‌های نمونه مشاهده می‌شود. اگر ماده ناپیوستگی داشته باشد، توزیع و مقدار جریانهای گردابی مجاور آن تغییر می‌كند و در نتیجه كاهشی در میدان مغناطیسی در رابطه با جریانهای گردابی به وجود می‌آید، بنابراین مقدار مقاومت ظاهری سیم پیچ كاوشگر تغییر خواهد كرد.

از روی تحلیل این آثار می‌توان در مورد كیفیت و شرایط قطعه كار نتیجه‌گیری كرد. این روشها بسیار متنوع هستند و با وسیله و روش آزمون مناسب، می‌‌توان آنها را برای آشكارسازی عیوب سطحی و زیر سطحی قطعات و تعیین ضخامت پوشش فلزات به كار برد و اطلاعاتی در زمینه مشخصات ساختاری مانند اندازه دانه بندی و شرایط عملیات حرارتی به دست آورد.همچنین می‌توان خواص فیزیكی مانند رسانایی الكتریكی تراوایی مغناطیسی و سختی فیزیكی را تعیین كرد.

بازرسی به روش چشمی (Visual Testing)
بازرسی چشمی: در بیشتر اوقات، اولین مرحله در آزمون یك سازه، بازرسی چشمی است. بازرسی با چشم غیر مسلح فقط عیبهای نسبتاً بزرگی را كه به سطح قطعه راه دارند، نمایان خواهد كرد. با به كار بردن یك میكروسكوپ می‌توان كارایی بازرسی چشمی را افزایش داد. مناسبترین نوع میكروسكوپ برای بازرسیهای سطح قطعه، میكروسكوپ استریو است. در این نوع بازرسیها، بزرگنمایی بسیار زیاد ضرورتی ندارد و بیشتر میكروسكوپهای كه بدین منظور در دسترس هستند، بزرگنمایی در حدود 5 تا 75 برابر دارند. بازرسی چشمی منحصر به سطح خارجی نمی‌شود. حساسه‌های بازرسی نوری، از هر نوع صلب و انعطاف پذیر، جهت بازرسی سطوح داخلی ساخته شده‌اند. حتی این حساسه‌ها را می‌توان در داخل حفره‌ها، لوله‌ها و كانالها قرار داد

بازرسی جوشی (Welding Inspection)
كنترل كیفیت عملیات جوشكاری از زمان تنظیم دستورالعمل تا انتهای كار (شامل مواردی نظیر تجهیزات، الكترود، پرسنل جوشكار و ... ) بعهده بازرسی جوش می‌باشد كه در صورت مشاهده ایراد در هر مرحله از كار، با جلوگیری از روند ایجاد كار معیوب، راهكارهای بهبود كیفیت را ارائه می‌كند و تا نتیجه كار، مطلوب و طبق استاندارد درخواستی كارفرما، ایجاد گردد. انواع ترك از عیوبی هستند كه در صورت مشاهده باید كاملاً از سطح كار حذف شوند.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی